Moble Català d'artesania i talla en fusta  

Josep Bartrolí Ulldemolins. Ebenista i especialista en talla.

Un curiós moble català; la cadira policromada.

 

Cadira catalana policromada dels Àustries.

Joia del moble popular català. Reproducció d'una cadira anterior al 1714 amb l'escut de la casa dels Àustries. Totalment artesana i policromada amb plata fina oxidada i pigment blau ftalo.


Cadira policromada catalana d'origen popular.

Reproducció d'una cadira popular del barroc, policromada amb plata fina i pintures al tremp.


Cadira policromada catalana de luxe.

Una altra joia del moble popular català. Reproducció d'una cadira policromada posterior al 1714, amb l'escut amb lleons, indicatiu que ja era època borbònica. Cadira de luxe amb or fi i pintura de pigments al tremp. Excel·lent.

 

 

Cadira catalana de l'època barroca Reproducció d'una cadira catalana policromada de l'època barroca. Fusta de roure, or fi i pintura al tremp.
Procés artesà de la fabricació d'una cadira policromada catalana:

La cadira policromada catalana ( també dita llevantina ), és una cadira alta de respatller, les puntes de les potes i el plafó superior fan 110 cm. d'alçada. El seient fa uns 46 cm. d'alçada d'on hi ha la boga, el respatller i els costats fan uns 42 cm. d'amplada i el devant a l'alçada del seient uns 52 cm. d'ample. Aquestes cadires son un molt bon exemple de moble popular català, per que hi entra en la seva realització una bona varietat de tècniques aplicades al moble.


Potes de devant

Potes de devant tornejades


Plàfons del respatller

Plàfons del respatller.


Tornejant les potes llargues

Tornejant les potes llargues


La técnica principal aplicada a aquesta cadira, apart de la mateixa fusteria en si i el procés de talla, és la de treballar amb coles animals per fer el tremp. El tremp en aquest cas, és la dita cola de conill. Un bon punt hidratada i rebaixada amb aigua, serà la base i aglutinant de tot el procés de pintura i daurat de la cadira en la seva part final. La primera part es tracta de enguixar tota la part vista de la cadira amb guix barrejat amb el tremp.


Cadira enguixada amb el bol

Cadira enguixada amb el bol


Detall de la part superior de la cadira

Detall de la part superior de la cadira


Cadira amb l'or aplicat

Cadira amb l'or aplicat


Un cop enguixada la cadira, s'hi dona el bol d'Armenia, també barrejat amb el tremp, a les parts de la cadira on hi anirà el full d'or. Després i previament mullat el bol s'aplica l'or, amb l'ajuda de la polonesa ( és com un pinçell ample amb el pel d'algun animal específic, en el meu cas és d'esquirol negre dels Urals ) es posa l'or aplanat-lo amb una broxa amb pel de Marta Sibelina o una cua de conill ( és el que prefereixo ).


Brunyint l'or amb la pedra Àgata

Procés de brunyir l'or amb la pedra Àgata.


Vista dels plafons superiors

Detall dels plafons superiors de la cadira


Aplicant el full d'or

Aplicant el full d'or.


Pasat une horas, es brunyeix l'or amb la pedra Àgata per allisar totes les posibles arruguas que han quedat després de daurar; així queda l'or com s´hi fos una sola làmina. Ara només queda lacar la cadira amb els colors originals de la cópia. Tots els colors son de terres minerals i porten com aglutinant la cola de conill per a fixar. Un cop lacada la cadira, es pinten les flors i les fulles més petites també amb la laca de colors. Acabat el procés de lacat, es fixa tot amb nitrocel.lulós. Ara ja només queda posar-hi el seient, que en aquest cas serà de fulla d'Abaca, més resistent que la típica boga, i patinar tota la cadira amb una mica de betum diluït.


Pintant els detalls de la cadira

Pintant les fulles i flors a la cadira.


Pintura al tremp

Procés de pintura mineral al tremp.


Detall dels plafons superiors

Detall dels plafons superiors.


Molt important cadira policromada catalana, coneguda en l'àmbit del moble com la dels lleonets petits. L'original pertanyia al Sr. Santiago Rosiñol, reconegut artista i pintor, i estava localitzada al seu taller de Sitges, al Cau Ferrat. A més, jo desde petit,  la tenia vista dons era la fotografia de la portada del llibre El Moble Català del Josep Mainar.

Cadira policromada catalana, lleonets petits

Cadira policromada catalana dels dos lleonets petits.

La cadira Pedralbes, un gran moble d'artesania popular.

Reproducció d'una cadira tipus pedralbes. Es tracta d'una cadira amb el seient més baix que una cadira normal. És una cadira molt policromada, però en aquest cas serà semipolicromada, amb or. Aquesta reproducció es un gran treball de moble d'artesania perque hi entren varies técniques artesanals: Tornejat manual, talla sobre fusta i procés de daurat.


Potes de redera

Potes llargues de redera


traveser respatller baix

Traveser baix del respatller.


Plafó tallat del respatller

Plafò tallat del respatller amb els dos galls.


Conjunt de totes les peçes abans de montar

Conjunt de totes les peçes abans de montar.


Cadira pedralbes

Cadira Pedralbes semi policromada en fusta de til.er.

 

 


Direcció

 

 
Llamada
Email