Moble Català d'artesania i talla en fusta  

Josep Bartrolí Ulldemolins. Ebenista i especialista en talla.

El gran moble Català, la caixa de núvia.

Caixa de núvia de finals del Renaixement

Reproducció d'una caixa de núvia de finals del Renaixement, segle XVII, en fusta de cirerer silvestre. Aquesta caixa de núvia serà d'una llargada de 140 cm. i portarà un calaix devanter a la part inferior.


Talla frontal

Talla del panel frontal de la caixa de núvia.


Talla de les margueritas

Detall de la talla de les flors superiors de la caixa.


Talla de l'escata

Talla de l'escata que adornarà parts de la caixa.


L'estructura de la caixa de núvia consta de tres parts ben diferenciades. En el fris superior hi ha una fila de margaritas tallades en baix relleu. La part central de la caixa consta de tallas florals típiques de finals del renaixement, i en la part inferior hi ha una fila de margaritas. La part inferior del davant és un calaix.


Part superior de la caixa de núvia

Panel frontal superior de la caixa acabat.


Vista del costat dret de la caixa

Vista del costat dret de la caixa.


Part frontal de la caixa de núvia

Part inferior amb l'estructura del calaix.


A part de la fusta de cirerer silvestre europeu, també hi entren altres fustes en aquesta caixa. Dos de decoratives: la fusta de Moixera i el Boix. Amb la Moixera s'hi fan les escates i les columnes que suporten els arcs i amb el Boix els petits capitells a la part inferior i superior de les columnes. Tambe hi ha fusta d'Erable en el fons i el redera de la caixa.

Caixa de núvia de cirerer silvestre

Reproducció d'una caixa de núvia de cirere silvestre acabada.


Caixa de núvia del Renaixement

Procés artesanal de construcció d'una caixa de núvia. És una reproducció d'una caixa de núvia del segle XVI, ple Renaixement. Estructura i mides que poc variarant en els próxims segles. Las del gòtic eren 115 i 180 cm. de llargada. Aquí ja s'unifica a 140 cm. de llargada aproximadament.

Costat de la caixa de núvia

Marcar el dibuix dels dos costats de la caixa de núvia.Procés de talla

Reseguir el dibuix amb el boreng de talla.


Procés de buidat de la talla

Buidat de la talla


Procés de talla de les fulles

Talla de les fulles i cargols.


Aquesta caixa de núvia la faig en fusta de roure, amb unes mides que fan 150 cm. de llargada, 50 cm d'amplada i 68 cm d'alçada. L'intenció és reproduir una caixa de principis del renaixement. Els dos costats de la caixa, la talla és de motius florals de final del gòtic. Talla buidada amb formes a les fulles i els cargols típica del baix gòtic. El montatge de la caixa és fet amb ala de mosca, feta a mà.


Plafó central

Plafó central amb les tres tallas


Talla del plafó central

Detall de una de les tallas del plafó central.


Costat de la caixa de núvia

Vista del lateral de la caixa de núvia


Frontal de la caixa de núvia

Vista frontal de la caixa de núvia.


 El frontal de la caixa de núvia consta de 3 plafons i dos monjos. Les tallas del frontal estilen més cap a motius florals de principis del renaixement. La part inferior sobresurt una mica de l'estructura i l'escata separa les tallas. Tanca la caixa de núvia una motllura que serveix de base per les potes. El sobre porta un petit faldó amb una unglada clàsica i les frontises del sobre son de ferro forjat d'uns 23 cm. de llargada.


Caixa de núvia del renaixement

Reproducció en roure d'una caixa de núvia del renaixement.

 


Caixa de núvia del segle d'or

Diverses vistes de la caixa de núvia. És tracta d'una reproducció d'una caixa de núvia del segle XVIII ( segle d'or del moble català ). Típica caixa de núvia catalana, amb fris superior, part central de tres cuarterons, sòcol i potes treballades.


Detall de la contraportella

Detall de la contraportella.


Detall de l'interior dels calaixets

Detall de l'interior dels calaixets del secreter.


Caixa de núvia, costat esquerra

Caixa de núvia, costat esquerra.


Aquesta caixa de núvia te incrustacions de boix i alabastre. Peculiaritat d'aquesta caixa és el secreter al cuarteró dret, amb tres calaixos a l'interior. Caixa de núvia pertanyent a l'home ( la caixa de la dona, portava un calaix gran al sócol ), els calaixos de l'interior servien per a guardar els documents i les escritures de les terres de l'hereu.


Caixa de núvia, costat dreta

Caixa de núvia, costat dreta.


Caixa de núvia acabada.

Caixa de núvia acabada.


Caixa de núvia amb el secreter obert.

Caixa de núvia amb el secreter obert.


Caixa de núvia de fusta de noguer del pais. Amb una alçada de 70 cm., una llargada de 150 cm i una amplada de 50 cm. Està acabada amb una fina pàtina de cera natural.

Caixa de núvia del segle XVIII

Reproducció d'una caixa de núvia del segle d'or català.


 

Pàgina inici

Direcció

 

 
Llamada
Email