Moble Català d'artesania i talla en fusta  

Josep Bartrolí Ulldemolins. Ebenista i especialista en talla.

El mirall Barroc, el punt àlgid de la talla en fusta


En aquesta pàgina comentarè una de les meves pasions professionals: fer un mirall o una cornucòpia barroca.

Seguint l'antiga doctrina d'arts i oficis, aquesta es de les peçes menys mecanizades de tot el mobiliari que pot fer un ebenista. Nomès es fa servir la serra de calar per la forma exterior i la forma interior quan la peça encara està en brut. S'inclou en el procès un art i dos oficis. L'art correspon al dibuix: en aquest cas al diseny i dibuix del mirall amb les seves formes barroques. Pas molt important aquest, dons s'ha d'estar familiaritzat amb els moviments que s'utilitzaben en l'època barroca i plasmar-los al paper. Jo, particularment primer ho dibuixo en un DM de 3mm. dons és més fàcil d'anar esborrant les lineas mestres i deixar només les definitives. Si el mirall és simètric només dibuixo la mitat. Després cal.lo la forma en el DM amb una serreta de vaivé per veure l'efecta que te i si s'ha de modificar alguna mida. Quan el resultat és òptim calco del DM en un paper vegetal el dibuix, així ja tinc la plantilla llesta.

Parella de mirallets, un amb plata fina i l'altre  amb la plata oxidada.

Petit mirallet barroc platejat

Petit mirallet barroc amb plata fina. 39cm. per 26cm. Talles populars.


petit mirallet barroc en plata fina oxidada

Petit mirallet barroc amb plata fina oxidada. 39cm. per 26cm. Talles populars.


Parella de miralls petits-mitjans, un rectangular daurat i l'altre ovalat en fusta. 

 

mirall barroc or fi

Mirall barroc daurat amb or fi i pàtina d'envellir.


Cornucòpia veneciana

Disseny i realització d'una cornucòpia veneciana barroca, en or fi i pàtina d'envelliment. Alta qualitat.


Parella de cornucòpies grans semi daurades.

gran cornucòpia barroca

Gran cornucòpia barroca de noguer semi policromada. 109cm. de llargada i 93cm. d'amplada. Talles de molt alta qualitat.


cornucopia barroca

Cornucòpia barroca de fusta de til·ler, policromada llevat del marc interior i la cornisa,98cm. de llargada i 85 d'amplada.


Una cornucòpia gran i una de mitjana.

 

cornucopia barroca

Cornucòpia d'una època posterior al barroc, més clàssica i amb les talles no tant profundes. 123cm. de llargada, amb fusta de Til·ler.


Mirall neoclàssic tallat de Freixa.

Mirall de mida mitjana i estil neoclàssic. Alta dificultat de realització en la talla de la peça, degut a la duresa de la fusta de Freixa. Molt alta qualitat.


 
 
Llamada
Email