Moble Català d'artesania i talla en fusta  

Josep Bartrolí Ulldemolins. Ebenista i especialista en talla.

El moble barroc del segle XVII, el moble més exuberant.

On la talla sobre fusta agafa el seu màxim esplendor.

En aquesta pàgina explicaré el procés de diversos mobles barrocs. En aquests mobles hi entren dues de les meves grans passions: la talla sobre fusta i el daurat a l'aigua . En el període barroc la talla sobre fusta entra potser en el el seu punt més àlgid degut a l'exuberància de les formes. El moviment és molt important en la talla barroca. Més moviment, més exuberant. Les formes principals son derivades de les conxes marines, la fulla d'acant ( molt important la fulla i el " zarcillo " d'acant tant en el període barroc com en altres períodes; segur que aquest tipus de fulla mereix una pàgina apart), la rocalla...etc. Totes aquestes formes de talla necesiten un  alt grau d'especialització. I en la tècnica del daurat a l'aigua també és necesita una certa especialització, no tant com en la talla sobre fusta pero s´ha de ser molt depurat per a realitzar aquesta tècnica molt antiga.

La Cornucópia Barroca

La primera peça a comentar es la cornucòpia barroca. No és altre cosa que un mirall ( pot ser de diverses formes ) , on destaca la seva alta decoració amb talla. Quan més talla porta més cornucòpia és, i quan menys talla més mirall és. Aquí explico el procés d'una cornucòpia mitjana amb un considerable treball de talla bastant profunda.


Talla de la part superior de la cornucópia

Talla de la part superior.


Talla de la part inferior de la cornucópia

Talla de la part inferior.


Talla d'un lateral de la cornucópia

Talla d'un lateral.


Buidat del revers de la cornucópia

Buidat del revers, la cual cosa dona més volum.


Un pic acabada la talla i completat el muntatge de les quatre parts, queda contornar les juntes. Desprès el tenyit, l'enguixat, el bol i el daurat. En aquesta cornucòpia només anirà daurat el marc interior que separarà el mirall (cas inusual, ja que la majoria anaven daurades i policromades a l'època barroca), potenciant així el treball de talla de la peça.


Cornucópia ensamblada

Cornucópia ensamblada abans de contornar.


Cornucópia acabada de tallista

Cornucópia acabada de tallista.


Detall superior de la cornucópia

Detall superior de la cornucópia.


Vista de la cornucópia

Vista de la cornucópia.


I aquí ja tenim la cornucòpia barroca acabada. Peça imprescindible a l'època barroca.

La Cònsola Barroca

Aquest moble que comentaré ara, es el moble del barroc per excel·lència. Moble de luxe que necesita grans espais per a la seva correcta visualització. En aquest cas no és una reproducció, sino que el dibuix original es de creació propia basant-me en els anys d'experiencia en las formes barrocas. Moble d'extrema dificultat.


Marcatge de les potes de la cònsola

Marcatge de les potes de la cònsola amb la plantilla.


Inici de la talla de les potes

Inici de la talla de les potes.


Pota devantera de la cònsola amb la talla acabada

Pota devantera de la cònsola amb la talla acabada.


Anclatge de les cuatre potes de la cònsola

Anclatge de les cuatre potes al sobre de la cònsola.


Es treballarà sempre sobre una solera massissa, on prèviament s'hi ha gravat una greca en forma de corda trenada. Aquesta solera serà on, un pic acabada la cònsola, descansarà el marbre. La resta de la cònsola consta de 7 peces: 4 potes, 2 costats i la part central. La part fàcil és que cada peça es independent, la part difícil és que cada peça esta molt treballada. I no hi ha més remei que començar per treballar les potes i fer-hi el procés de talla barroca.


Inici de la talla d'un costat

Inici de la talla d'un costat de la cònsola.


Enclatge d'un costat de la cònsola

Enclatge d'un costat de la cònsola.


Presentació del devant de la cònsola

Presentació del devant, ja calat, de la cònsola.


Inici de la talla del devant de la cònsola

Inici de la complicada talla del plafò central de la cònsola.


Acabada les tallas de les potes, es treballa els 2 costats. La dificultat d'aquests costats es la curvatura de les dues cares de la peça. Aquí hi anirà la talla que després es contornarà amb les potes corresponents. Ara anem amb la part més laboriosa de la cònsola; el calat i la talla del plafó davanter. En aquesta talla davantera és on puc fer valer els anys d'experiència en aquest ofici de tallista.


Part final de la talla barroca

Part final de la talla i gravat de els últims detalls.


Talla central de la cònsola

Talla central fixada a la solera a punt de contornar-la amb les potes.


Tenyit i guix aplicat a les tallas

Cònsola tenyida amb el guix aplicat a las tallas.


Bol d'Armenia aplicat a sobre el guix.

Aplicació del bol d'Armenia sobre el guix.


Quan està montada i contornada la part central es procedeix a tenyir la fusta per complert excepte les tallas que aniran daurades. Després enguixar les talles amb una emulsió de guix i cola de conill com aglutinant. S'hi donaran un total de quatre mans i fregar a la segona ma i a la última. Aquesta barreja te tres funcions essencials per a la perfecció del moble; una és el tapament del poro de la fusta, la segona és la base que donarà una bona fixació al bol i l'última el gruix que ha quedat farà de coixí per el posterior brunyit de l'or. Desprès es donarà quatre mans d'una emulsió de bol d'Armenia amb cola de conill, les dues primeres més fortes de cola i les dues últimes més fortes de bol. Aquest pas és el principal del daurat, sense el bol senzillament NO es pot brunyir l'or.


Inici de daurat

Inici de daurat de la cònsola.


Daurat i brunyit de la cònsola

Procès de daurat i brunyit de la cònsola.


Cònsola daurada i brunyida

Cònsola daurada i brunyida.


Últims retocs

Vista parcial del daurat amb les sombres de betum.


Ara ja només ens queda donar les mans necesarias de goma laca a la fusta i ombrejar l'or amb betum de Judea per donar-li un aspecte d'envellit necessari per aquest tipus de moble. Si es vol disminuir el reflexa de l'or, s'hi pot pasar un drap amb talc per els daurats, incrementant així l'envelliment de la peça.

Cònsola barroca

Cònsola barroca. Gran treball d'artesania i arts aplicades al moble. 

 

 
Llamada
Email